•  

Andmekaitse deklaratsioon


Andmekaitse deklaratsiooni nõusolek

Teie sisestatud andmeid kasutab C. & E. Fein GmbH või FEINi tütarettevõtted või FEINi edasimüüjad üksnes hooldamise eesmärgil seoses FEIN PLUSi 3-aastase garantiiga. FEIN kohustub isiklikke andmeid väljaspool seda eesmärki mitte edasi andma kolmandatele pooltele ja täpselt kinni pidama kõigist kehtivatest andmekaitse sätetest.


FEIN PLUSi 3-aastase garantii tühistamine

FEIN PLUSi 3-aastase garantii registreerimise võib igal ajal tühistada. Vastavad andmed kustutatakse siis kohe. Pöörake tähelepanu sellele, et kustutatakse kõik teie FEIN PLUSi 3-aastase garantii registreerimiseks sisestatud andmed ja teie garantiipikenduse nõudeõigus muutub tühiseks.

Saatke oma annulleerimistaotlus
e-kirjaga aadressil warranty@fein.com
, tavakirjaga postiaadressil C. & E. Fein GmbH, Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd – Bargau, Deutschland
või faksiga telefaksi numbril +49 (0)7173 / 183 – 820.