•  

FEIN-i tootjagarantii deklaratsioon

(seisuga 1. jaanuar 2020)

Kõik FEIN-i elektritööriistad on hoolikalt testitud ja allutatud FEIN-i kvaliteedikontrolli rangele järelevalvele. See tootjagarantii ei hõlma müüjale esitatavaid lepingulisi või seadusega ettenähtud garantiinõudeid.

FEIN-i tootjagarantii antakse allpool kirjeldatud tingimustel:

 1. Garantiiaeg kehtib tarbijale kaks aastat. Ettevõtete poolt kasutamisel kehtib üheaastane garantiiaeg. Kasutusaega arvestatakse alates esmakasutaja poolt ostmise kuupäevast.
 2. Garantii ei hõlma alljärgnevaid tooteid:
  • a. Tööriistade osad, mis on allutatud kasutamisest tingitud või muul viisil loomulikule kulumisele (näiteks süsiharjad või ankrud) ja mis järelikult on piiratud kasutuseaga, samuti muud tööriistade kahjustused, mis on põhjustatud kasutamisest või muust loomulikust kulumisest. Seetõttu ei ole tegemist defektiga ja sellele ei kehti FEIN-i tootjagarantii, kui kasutusiga täitub suure koormuse tõttu enne garantiiaja lõppu.
  • b. Vääramatu jõu põhjustatud kahjustused, nagu tulekahju, plahvatus, kokkuvarisemine, pikselöök, äärmuslikud keskkonnatingimused ja muud elementaarsed kahjustused.
  • c. Defektid, mis tulenevad kasutusjuhendi mittejärgimisest, ebaõigest kasutamisest, ülekoormusest või hoolduse või korrashoiu puudumisest.
  • d. Kahju, mis on põhjustatud varuosade või lisaseadmete või lisaseadmete ja lisatarvikute kasutamisest, mis ei ole FEIN-i originaalvaruosad ja mis võivad põhjustada nende osade kahjustamist või olla seotud nende kahjustuste põhjustamisega.
  • e. Tooted, millel tehakse muudatusi või täiendusi.
  • f. Osaliselt või täielikult demonteeritud elektrilised tööriistad; neid ei saa esitada ega saata garantiijuhtumina.
 3. Tunnustatud garantiijuhtumi lahendamiseks võib FEIN omal äranägemisel kasutada kaht meetodit: Esiteks võib FEIN kasutaja tööriista tasuta remontida. Teiseks võib FEIN tööriista asemele anda laitmatu seisundiga uue tööriista (teatud juhtudel ka uuema mudeli). Väljavahetatud osad või tööriistad lähevad üle FEIN-i omandusse.
 4. Garantiinõue tuleb garantiiperioodi jooksul esitada punktis 1 kirjeldatud viisil. Selleks tuleb asjaomane tööriist ja ostutõendi originaal, mis peab sisaldama teavet ostukuupäeva ja toote nime kohta, anda või saata täielikult müüjale või FEIN-i garantiitöökojale.
 5. Garantiiremondi teel asendatud masinaosadele antakse uus, ühtne 12-kuuline garantiiaeg, mis algab remonditud tööriista kasutajale üleandmisel. Vahetamata komponente see garantii ei hõlma. Selle garantiikohustuse tõttu ei pikendata ega uuendata tööriista algset garantiitähtaega.
 6. Saatmise korral vastutab saatja (ostja) transpordiga seotud riskide eest ja kannab selle kulud. Alternatiivselt võib ostja kasutada FEIN-i järeletulemise teenust, kui sellist teenust asjaomases riigis pakutakse.
 7. Selle tunnistuse garantiiteenuseid osutab eranditult FEIN ise või temalt selgesõnalise volituse saanud firmad.

3-aastane FEIN PLUS-i garantii:

(seisuga 1. jaanuar 2020)

 1. Kõigi alates 1. jaanuarist 2020 volitatud edasimüüjatelt ostetud FEIN-i elektritööriistade ja lintlihvijate ning liitiumioonakude ja juurdekuuluvate laadimisseadmete puhul pikendatakse FEIN-i tootjagarantii kehtivuse aega algse ostja (kasutaja) jaoks 3 aastani, kui ostja registreeris toote kuue nädala jooksul pärast ostukuupäeva. Kui allpool ei ole sätestatud teisiti, kehtivad FEIN PLUS kolmeaastase garantii korral FEIN-i tootjagarantii tingimuste sätted.
 2. Kui tööaeg pikeneb üle 3 aasta, ei ole programm „3-aastane FEIN PLUS garantii“ võimalik.
 3. „3-aastane FEIN PLUS garantii“ ei hõlma alljärgnevaid komponente: FEIN-i kõrgsageduslikud elektritööriistad, AccuTec-kruvikeerajad, tasakaalustajad, torutöötlustööriistad, pneumotööriistad, NiCd- ja NiMH-akud ning nendega seotud laadimisseadmed ja tootepakendid, näiteks kohvrid. Nendele toodetele kehtib endiselt FEIN-i tootjagarantii.
 4. Erandiks on ka tooted, mis on müüdud ja mida kasutatakse riigis, mis ei osale „3-aastase FEIN PLUS garantii“ programmis. Osavõtvaid riike saab vaadata veebilehel warranty.fein.com.
 5. Lisaks FEIN-i tootjagarantii punktis 2 loetletud kriteeriumidele võib juhul, kui konkreetse toote puhul esitatakse kolm korda kaebus toote sarnase puuduse kohta, selle toote "3-aastase FEIN Plus garantii" alt välja jätta.
 6. Tooted, mis on juba registreeritud ja mida müüakse uuesti (kasutatud tooted), programmi ei kuulu. Kasutatud masina ostja ei saa masinat uuesti registreerida „3-aastase FEIN PLUS garantii“ programmi liikmeks.
 7. Kasutaja peab masina ise registreerima veebiaadressil warranty.fein.com. Alternatiivselt võib müüja (kaupmees) kliendilt loa saamisel masina registreerida kliendi eest. Kinnitusena kehtivad registreerimistõend ja originaal-ostutšekk, millel on toodud ostukuupäev. Registreerimine toimub vaid juhul, kui ostja annab nõusoleku küsitud andmete salvestamiseks.

Guarantee benefits:

 • Extension of the guarantee period
 • Reliable operation guaranteed
 • 3 year FEIN PLUS guarantee