•  

Datu izmantošana


Piekrišana datu izmantošanai

C. & E. Fein GmbH vai FEIN meitasuzņēmumi, vai FEIN izplatītāji Jūsu sniegtos datus izmantos reklāmas informācijai par jauniem izstrādājumiem vai pakalpojumiem, kā arī tirgus un sabiedriskās domas pētījumu veikšanai. Šo informāciju atsūta pa e-pastu vai pastu. Jebkurā laikā un jebkādā formā varat atsaukt savu datu izmantošanas atļauju, vislabāk - rakstot uz e-pasta adresi warranty@fein.com. Atsaukums nekādi neietekmēs Jūsu mašīnas reģistrāciju.