•  

Paziņojums par datu aizsardzību


Piekrišana paziņojumam par datu aizsardzību

C. & E. Fein GmbH vai FEIN meitasuzņēmumi, vai FEIN izplatītāji Jūsu sniegtos datus izmantos tikai apkalpošanai 3 gadu FEIN PLUS garantijas ietvaros. FEIN apņemas nenodot tālāk personas datus trešajai pusei ārpus šiem nolūkiem un ievērot pašreizējo datu aizsardzības noteikumu prasības.


Atsaukt 3 gadu FEIN PLUS garantiju

Pieteikšanos 3 gadu FEIN PLUS garantijai var atsaukt jebkurā laikā. Tad attiecīgie dati uzreiz tiks dzēsti.
Lūdzu, nosūtiet savu atsaukuma prasību
uz e-pastu warranty@fein.com
uz pasta adresi C. & E. Fein GmbH, Hans-Fein-Str. 81, 73529 Schwäbisch Gmünd – Bargau, Vācija
pa faksu numuram +49 (0)7173 / 183 – 820.